Süngü Hücumu

Süngü Hücumu

…Bozöyük yanıyor. Düşman, binlerce ölüsüyle doldurduğu savaş meydanını silâhlarımıza terk etmiştir. (1)

…Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz…Düşmanın istilâ hırsı, azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu. (2)

Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile BMM Başkanı Mustafa Kemal arasında geçen bu konuşma “Milletin Makûs Talihinin Yenildiği” Metristepe’de gerçekleşmiştir. 2.İnönü Savaşı’nın en sıcak çatışmalarının geçtiği bu alanda muharebeler gece gündüz devam ediyordu. Cephelerin girintili çıkıntılı bir hal almasıyla düşmanla azalan mesafe aynı Çanakkale gibiydi. Her an bir tepe kazanılabilir, bir tepe kaybedilebilirdi. Kıyasıya süren şiddetli çatışmanın tarafları; İngiliz emperyalizminin desteği ile aziz vatanın bağrına hançer saplayan Yunan kuvvetleri ile her türlü güçlüğe rağmen direnen Türk Halkı-Türk Ordusuydu. Metristepe’de bir ses yankılandı. “Süngü tak!” Güneş, süngülerin parıltısının yanında sönük kalmıştı. Hücuma geçen askerlerimizin koşuşu, dipçik sesleri, patlayan tüfekler hepsi bir milletin parıldayan geleceğinin habercisiydi. Bir Millet Uyanıyordu! Makus Talih Yeniliyordu..

İnönü Muharebeleri; parça parça direniş hareketlerini bırakarak, sistematik bir harp anlayışı benimsediğimiz ordumuz ile kazanılmış savaşlardı. Uluslararası diplomaside Ankara’nın muhatap alınmaya başlaması, İstiklal Marşı’nın kabulü hep 1. ve 2. İnönü Savaşları zamanlarına denk gelir. Ordumuzun sayıca üstün olan Yunan kuvvetlerine karşı kazanmış olduğu zafer, Anadolu’nun her yerinde, hatta işgal altındaki İstanbul’da bile sevinç ile kutlanmıştı. Bir Milletin makus talihinin yenildiği an bir savaş alanından ibaret değildi. Millet vatanın işgaline karşı koymuş, Ankara’da Meclis oluşturmuş ve o Meclis’in kurduğu ordu ile savaşı kazanmıştı. Millet artık kendi geleceğine karar verebiliyordu.

Amasya’dan tüm Anadolu’ya yankılan “Milletin geleceğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır!” sesi, Erzurum’da “Milli Sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz!”a dönüşmüş, Ankara’da egemenliği millete devretmiş, Metristepe’de süngü taarruzu olmuştu. Eskişehir’de bocalayacak, Sakarya’da şahlanacak, Afyon’dan başlayıp İzmir’de düşmanı denize dökecekti.. Şanlı zaferlerin günümüze ışık olduğu bugünlerden geçmişe yaptığım yolculukta birçok benzerliklerle karşılaştım. Çaresizlik, sıkıntı, şanssızlık, kuşatılmışlık, güçsüzlük… Bireysel ve toplumsal yaşamımıza yön vermekte, milli bağımsızlığımızı her manasıyla elde etmekte -sinemi millete dönerek- tek parola belirledim: “Milletin geleceğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır!”

İnanıyorum ki aziz milletim, içinde bulunduğu somut gerçekliğin aktif öznesi olarak sorunları çözecek, düşünsel ve maddesel üretim yaparak kalkınacak, bağrında taşıdığı cevheri işleyecektir. İnanıyorum ki makus talih milletin süngü hücumu ile yenilecektir!

Vatan uğruna can ve kan vergisi vererek uçmağa varmış tüm şehitlerimin aziz hatıralarını yüreğimde, sorumluluğunu omuzlarımda hissederek haykırıyorum: “Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve medenî kabiliyeti, geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır!” (3)

(1) Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’dan, M. Kemal’e.

(2) Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Kemal’den, İsmet Paşa’ya.

(3) Onuncu Yıl Nutku’ndan bir kesit.

26.07.19 tarihinde Günlük Ticari, İktisadi ve Siyasi Haberler Gazetesi Ticari Hayat’ta yayınlanmıştır.

Görüşlerini Önemsiyorum, Yorum Yapmalısın!