Bilecik İsa Sofi Türbesi

Bilecik’in Söğüt ilçesi Borcak köyünde bulunan İsa Sofi’nin türbesindeki son çalışmalar Osmanlı Devleti kuruluşuna ve o dönemki yaşantımıza dair önemli bilgiler veriyor. Söğüt ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Borcak köyünün tepelik bir alanında bulunan türbeye ismini veren İsa Bey’in Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşı olduğu bölge halkı tarafından rivayet ediliyor. Aynı şekilde Borcak köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan Sırhoca köyünün isminin de Ertuğrul Gazi’nin sır katibinden geldiği rivayet edilmekte. Bu coğrafi yakınlık ve adlandırma rivayetin doğruluğuna kanaat getirmemize neden oluyor.

2017 yılında yapılan restorasyon sırasında bulunan Gök Tanrı inancına ait çizimler Anadolu sahasında bulunan ilk örnekler olma özelliğini taşıyor. Türbenin dış mimari yapısı klasik Türk-İslam biçiminde olsa da iç yapısında mezarın yönünden başka İslami ögeye rastlanmıyor. Türbe, Bilecik bölgesinde bulunan Şeyh Edebali ve Dursun Fakıh türbelerinin dış mimari yapısı ile uyuşmasına rağmen iç duvarlarındaki çizimler nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Türk evren kozmolojisi ve Türk mitolojisinin bire bir ögelerini barındıran çizimler kök boyası ile yapılmış olup çizimlerde kurşuni bir renk hakimdir.

Osmanlı kaynaklarından anlayacağımız üzere İsa Bey, Osman Gazi döneminde bölgede zaviye açmış ve 1.Murat döneminde vakıf kayıtları tekrarlanmıştır. Köy halkı tarafından çok yakın bir zamana kadar Hıdırellez kutlamaları türbenin çevresinde yapılmakta, türbe çevresindeki ağaçlara çaput bağlanmaktadır. Anlaşılacağı üzere köy halkının ayrı bir önem atfettiği yapı son bulgularla ele alındığında da Osmanlı Devleti’ni kuran Türkmen göçerlerin dini kimliğini tekrardan gündeme getirmektedir.

Kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Bilecik ilinde yapılacak her türlü tarihi, arkeolojik, folklorik bilimsel çalışma milli kültürümüzün daha iyi anlaşılması açısından önem arz etmektedir. İsa Bey’in türbesi bunun son örneği olsa gerek…

Yararlanılan Kaynak: “İsa Sofi Türbesi: Tezyinatı Ve Türklerin İslamlaşma Süreci Açısından Değerlendirilmesi” adlı makale.

03.01.20 tarihinde Ticari, İktisadi ve Siyasi Haberler Gazetesi Ticari Hayat’ta yayınlanmıştır.

Görüşlerini Önemsiyorum, Yorum Yapmalısın!