Tüketim ve Tatmin

Yer yer yazılarımda değindiğim tüketim eğilimlerimizi, kavramsal olarak tatmin ile ilişkilendirmek istedim. Tatmin olmak, fiziksel veya ruhsal doyuma ulaşmak, elindekinden hoşnut olmak, kanaat, olarak tanımlanıyor sözlükte. Fakat günümüzde, tatmine ulaşmak…

Okumaya devam edin Tüketim ve Tatmin