DOKSAN-BEŞE DOĞRU

Bir devr-i şe’âmet: Yine çiğnendi yeminler; çiğnendi, yazık, milletin ümmîd-i bülendi. Kânun diye, topraklara sürtüldü cebinler; kânun diye, kânun diye, kânun tepelendi... Bîhûde figanlar yine, bihûde enînler! * Eyvah! Otuz-üç…

Okumaya devam edin DOKSAN-BEŞE DOĞRU