Batarya İle Ateş

Batarya İle Ateş, bizlere, kanımızın oluk oluk aktığı, bedenlerimizin yığın yığın serildiği Plevne’den Trablusgarp’a; Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya uzanan muharebelerin ebedileşen kahramanlarını anlatıyor. Batarya İle Ateş, Tuna’dan Umman’a kadar mübarek diyarın…

Okumaya devam edin Batarya İle Ateş