Türkçülük Eleştirel Anlatım

Türkçülük Eleştirel Anlatım

03.05.2020 tarihinde “TAHAKKÜM SOHBETLERİ” discord kanalında, Tahakküm‘ün katılımıyla “Türkçülük Eleştirel Anlatım” konu başlığında sesli sohbet yapıldı. Katılımcıların etkin olarak dahil olduğu ve katkı sunduğu sohbet yaklaşık 2 saat sürdü. Sohbet, Tahakküm‘ün konu anlatımı ve bilgi aktarımı ile başladı ve katılımcıların katkıları ile karşılıklı şekilde devam etti.

3 Mayıs Türkçüler Günü’nün anlamı üzerine anlatı, Türkçülüğün tarihsel gelişimi, Türkçülüğün Gelişim Şablonu/Fraksiyon Ayrımı, konuya adını veren eleştiriler ve öneriler sohbetin omurgasını oluşturdu. Güncel ile ilişki kuran bir üslup ile tartışma ortamı oluşturuldu.

Sohbet sırasında olabildiğince tutarlı bir anlatım hedeflenmekle beraber, olumlu olarak görülen fraksiyon vurgulandı. Sohbet esnasında katılımcıların ön yargısız katkıları ve sundukları alternatif perspektifler konuyu derinleştirdi. Örnek; post-modern sosyoloji ve nöroantropoloji bakış açısından teorik ve pratik yaklaşımlar.

Sohbet esnasında “Irkçılık bilimsel değildir!” tezi irdelendi; sosyolojik ve nörobilimsel perspektifler sunuldu. Baskıcı iktidar sahiplerinin elinde milliyetçiliğin araçsallaşma eğiliminden bahsedildi. Hem konuşmacının hem de katılımcıların anında etkileşime geçebildiği sohbet ortamı, tahakkum.com farkıyla ve Tahakküm moderatörlüğünde başarı ve memnuniyetle gerçekleşti..

Tahakküm’ün günümüz Türkçülüğü’ne dair tespitleri:

Kuramsal Yoksunluk =

(Teorik alt yapının olmayışı + Bütüncül yorumlamanın olmayışı)

Düşünsel Tembellik =

(Alternatif perspektiflere alerji + Güncel gelişmeleri yorumlamama)

Stratejik Davranmama/Taktik Bilmeme =

(Jeopolitik dil oluşturmama + Örgüt ağını seyrek tutma + Fırsatları kaçırma)

Popülerleşme Batağı =

(Politikacıların malzemesi olmak + Popüler kültürü yönetecek alt yapıya sahip olmamak)

Katılımcıların değerli görüşlerini paylaşması ise boyutlanan “TAHAKKÜM SOHBETLERİ” farklı konularda devam edecek… Konuşulmasını istediğiniz konuları sosyal medya hesaplarımızdan iletebilir, ister dinleyici ister konuşmacı olarak katılabilirsiniz…

Discord Kanalına katılmak için: TIKLA

Instagram hesabımız için: TIKLA ve i! TAKİP ET !i

Konu hakkında kitap için: TIKLA

Görüşlerini Önemsiyorum, Yorum Yapmalısın!