Neden Tahakküm?

Tahakküm Arapça “baskı, zorbalık” demek. 

Bireyin-bireye, toplumun-bireye uyguladığı baskılama durumunu ifade ediyor. Baskının şekillendirdiği toplumsal-bireysel yapıların/yapının, ilişkilerin/ilişkinin eleştirisini yapmak için sözcüğün çağrışımını protestleştirdim.

Bunun yanında farkına vardığım bir nokta daha var: Birey kendi kendine de tahakküm uygulayabiliyor! Kendi kendine uygulanan tahakkümü farkına varmamda; takma isim olarak da ‘tahakküm’ü kullanıyor oluşumun etkili olduğunu düşünüyorum. 

Aslında toplumsal-bireysel gözlemlerin sonucunda çağrışımını farklılaştırdığım bu sözcük; benin kendine dair kontrol mekanizmalarını ve benliksel bunalımı da içine aldıkça karmaşıklaştı. Artık o protest özünün yanında; bireyin kendi kendine sorduğu/soramadığı soruların, cevapların/cevapsızlıkların oluşturduğu baskıyı da içeriyor.

Tahakküm katmanlı bir kavrama dönüştü. Birey-Toplum, Birey-Birey, Birey-Benlik ilişkilerini inceliyor ve aralarında bağlar kurabiliyor. Tahakküm kavramı duyusal, duygusal, düşsel, düşünsel boyutları ile günden güne derinleşiyor. 

TAHAKKÜM

!ARANIZDA!