Benliksel Bunalım

Bugün nasıl bir toplumda yaşıyoruz? Başımızı kaldırıp baktığımızda tanık olduklarımız bireysel ve toplumsal olarak beni ve bizi yansıtıyor mu? Gazetelerin köşelerinde kalan işçi ölümleri, kadın cinayetleri, trafik kazaları, kavgalar… Her biri etrafımızda gerçekleşiyor. Sosyal uyuşmazlıkları, iletişim sorunlarını, daralmışlığı ve bunalmışlığı hepimiz hissediyoruz. İçimizde büyüyen belirsizlikler var. Geleceğimizin nasıl şekilleneceğini bilmiyor belki de artık aldırmıyoruz.

Dünya hiçbir zaman bugünkü kadar “ben” merkezli olmamıştı. Ekonomik ve sosyal ilişkilerin temeline “ben”i koyan bir sistemin içerisinde yaşarken nasıl olabiliyor da bu kadar yoğun benliksel sorunlar ile karşı karşıya kalıyoruz? Psikolojik vakaların günden güne arttığı, bireylerin birbirlerine uyguladığı baskıların meşrulaştığı, şiddetin içselleştirildiği, çoklu kişilik bozukluğunun kronik bir vakaya dönüştüğü günümüzde çare ne?

Çağımız “ben”i ön plana çıkartırken bireyin ruhsal doyumu yerine maddesel hazza odaklanarak tüketimi yaşamının merkezine almış bireyleri oluşturdu. Tüketim ve maddesel haz arasındaki kısır ilişki (tükettikçe haz duyan, haz duydukça tüketen.) “kendini tüketmekten haz duyan” bir psikolojiye neden oldu. Bireyin kendini tüketiminin bilinçli yansımaları; alkol-sigara-uyuşturucu bağımlılığı (birkaç madde daha eklenebilir.) olurken bireyin kendini bilinçsiz tüketimi; kendine dayatılanı kabul etmesi oluyor. Dayatılan markayı, dayatılan telefonu, dayatılan restoranı tercih ederek karmaşık ekonomik yapı içersinde talepsizce yaşıyoruz. Aslında arz-talep üzerinden şekillenmesi gereken ekonomik yapı arz ve arzın talebinin oluşturulması üzerinden şekilleniyor. Bu bağlamda talep edemeyen bir tüketici aslında maddesel tüketiminin ötesinde kendi iradesinin devre dışı bırakıldığı ilişkiler bütünün bir parçası haline dönüşüyor. İradeden yoksunluk, bireyin kendi kendini tüketimine neden oluyor.

Bugün bizler benliksel bunalımlarla boğuşuyor, psikolojik sorunlar yaşıyor ve dayatılanı kabul etmek zorunda bırakılıyorsak tüm bunları çözmeye yine ben’den başlayabiliriz. ‘Ben’i merkeze alarak benliksel soruna neden olan sistemde ben’i merkeze alarak sorunu çözebiliriz. Ama çözdüğümüz sorun kendimizin sorunu olacaktır. Sistem yine sorun yaratmaya devam edecektir. Benlikler birleşip “BİZ” olmadıkça sorunların içerisinde boğulmaya mahkumuz.

04.10.19 tarihinde Günlük Ticari, İktisadi ve Siyasi Haberler Gazetesi Ticari Hayat’ta yayınlanmıştır.

Görüşlerini Önemsiyorum, Yorum Yapmalısın!