04/08/2020

TÜRK KÖYLÜSÜ

Topraktan öğrenip                       kitapsız bilendir. Hoca Nasreddin gibi ağlayan                        Bayburtlu Zihni gibi gülendir. Ferhad’dır                Kerem’dir                                ve Keloğlan’dır. Yol görünür onun garip serine, …