29/05/2020

TENHA

Her şiir boydanboya bir ıssızlıktır artık dizelerse giderek daha tenhâ.   Acının düzyazısı olmaya hazır mı sözlerin kışı? Aşklar! Onları yazan yaşasın sarışı. Ne atlas …